Take a look qua một số sản phẩm được thiết kế và hoàn thiện bởi Jemi tailor. Khách hàng đặt may có thể thỏa sức chọn kiểu mình thích, họa tiết mình yêu, chất vải phù hợp, form dáng như ý. 

IMG_6580-L2

Reflecting on fragility

IMG_6619

Reflecting on fragility

Reflecting on fragility

IMG_6637

Reflecting on fragility

SMKCB-999006-a

Reflecting on fragility

SMKCB-999006-e

Reflecting on fragility

Reflecting on fragility

SMKCB-999006-f

Reflecting on fragility

SMKCB-999006-d

Reflecting on fragility

Reflecting on fragility

Reflecting on fragility

SMKCB-999001-a

Reflecting on fragility

jemi_tailor_dress_shirt_classic_CLS3301-a

Reflecting on fragility

jemi_tailor_dress_shirt_classic_CLS3301-d

Reflecting on fragility

Reflecting on fragility

jemi_tailor_dress_shirt_classic_CLS3301-c

Reflecting on fragility

jemi_tailor_dress_shirt_classic_CLS3302-a

Reflecting on fragility

jemi_tailor_dress_shirt_classic_CLS3302-d

Reflecting on fragility

Reflecting on fragility

jemi_tailor_dress_shirt_classic_CLS3302-c

Reflecting on fragility